معنی و ترجمه کلمه تاراج و حمله به انگلیسی تاراج و حمله یعنی چه

تاراج و حمله

incursion


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها