معنی و ترجمه کلمه تاریخ شمارى به انگلیسی تاریخ شمارى یعنی چه

تاریخ شمارى

chronology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها