معنی و ترجمه کلمه تاریخ قبلى به انگلیسی تاریخ قبلى یعنی چه

تاریخ قبلى

prehistory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها