معنی و ترجمه کلمه تاریک کننده به انگلیسی تاریک کننده یعنی چه

تاریک کننده

darkener
tenebrific
tenebrous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها