معنی و ترجمه کلمه تازه به دوران رسیده به انگلیسی تازه به دوران رسیده یعنی چه

تازه به دوران رسیده

nouveau riche
parvenu
upstart

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها