معنی و ترجمه کلمه تازه عروس به انگلیسی تازه عروس یعنی چه

تازه عروس

bride
newlywed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها