معنی و ترجمه کلمه تاشدگى به انگلیسی تاشدگى یعنی چه

تاشدگى

replication

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها