معنی و ترجمه کلمه تالار شنوندگان به انگلیسی تالار شنوندگان یعنی چه

تالار شنوندگان

auditorium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها