معنی و ترجمه کلمه تاویلى به انگلیسی تاویلى یعنی چه

تاویلى

paraphrastic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها