معنی و ترجمه کلمه تاژک دار شدن به انگلیسی تاژک دار شدن یعنی چه

تاژک دار شدن

flagellate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها