معنی و ترجمه کلمه تاکید کردن به انگلیسی تاکید کردن یعنی چه

تاکید کردن

accent
accentuate
enforce
play up
punctuate
stress
underline

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها