معنی و ترجمه کلمه تبخیر کردن به انگلیسی تبخیر کردن یعنی چه

تبخیر کردن

evaporate
vaporize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها