معنی و ترجمه کلمه تبدیل به قیر کردن به انگلیسی تبدیل به قیر کردن یعنی چه

تبدیل به قیر کردن

bituminize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها