معنی و ترجمه کلمه تبدیل به محلول آبکى کردن به انگلیسی تبدیل به محلول آبکى کردن یعنی چه

تبدیل به محلول آبکى کردن

slurry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها