معنی و ترجمه کلمه تبدیل به چوب کردن به انگلیسی تبدیل به چوب کردن یعنی چه

تبدیل به چوب کردن

lignify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها