معنی و ترجمه کلمه تبدیل به چینى کردن به انگلیسی تبدیل به چینى کردن یعنی چه

تبدیل به چینى کردن

porcelainize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها