معنی و ترجمه کلمه تبریک آمیز به انگلیسی تبریک آمیز یعنی چه

تبریک آمیز

gratulant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها