معنی و ترجمه کلمه تبر چنگال دار به انگلیسی تبر چنگال دار یعنی چه

تبر چنگال دار

claw hatchet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها