معنی و ترجمه کلمه تبعه به انگلیسی تبعه یعنی چه

تبعه

national
vassal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها