معنی و ترجمه کلمه تب نواحى حاره که در اثر گرمازدگى ایجاد مى شود به انگلیسی تب نواحى حاره که در اثر گرمازدگى ایجاد مى شود یعنی چه

تب نواحى حاره که در اثر گرمازدگى ایجاد مى شود

calenture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها