معنی و ترجمه کلمه تجارتى کردن به انگلیسی تجارتى کردن یعنی چه

تجارتى کردن

commercialization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها