معنی و ترجمه کلمه تجدید جلسه به انگلیسی تجدید جلسه یعنی چه

تجدید جلسه

reunion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها