معنی و ترجمه کلمه تجدید نظر کردن به انگلیسی تجدید نظر کردن یعنی چه

تجدید نظر کردن

reconsider
revise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها