معنی و ترجمه کلمه تجسم خدا یا خدایان به شکل حیوانات پست به انگلیسی تجسم خدا یا خدایان به شکل حیوانات پست یعنی چه

تجسم خدا یا خدایان به شکل حیوانات پست

zoomorphism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها