معنی و ترجمه کلمه تجمع بعضى چیزها براى منظور خاصى به انگلیسی تجمع بعضى چیزها براى منظور خاصى یعنی چه

تجمع بعضى چیزها براى منظور خاصى

hookup

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها