معنی و ترجمه کلمه تجمع رنگدانه ها در بافتها به انگلیسی تجمع رنگدانه ها در بافتها یعنی چه

تجمع رنگدانه ها در بافتها

pigmentation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها