معنی و ترجمه کلمه تحت تاثیر احساسات قرار گرفتن به انگلیسی تحت تاثیر احساسات قرار گرفتن یعنی چه

تحت تاثیر احساسات قرار گرفتن

emotionalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها