معنی و ترجمه کلمه تحدید حدود کردن به انگلیسی تحدید حدود کردن یعنی چه

تحدید حدود کردن

delimitate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها