معنی و ترجمه کلمه تحریک و تشجیع کردن به انگلیسی تحریک و تشجیع کردن یعنی چه

تحریک و تشجیع کردن

animate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها