معنی و ترجمه کلمه تحصیل به انگلیسی تحصیل یعنی چه

تحصیل

acquirement
schoolfellow
schooling
securement
study


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها