معنی و ترجمه کلمه تحقیر آمیز به انگلیسی تحقیر آمیز یعنی چه

تحقیر آمیز

contemptuous
humiliating
pejorative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها