معنی و ترجمه کلمه تخته پوشى به انگلیسی تخته پوشى یعنی چه

تخته پوشى

planking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها