معنی و ترجمه کلمه تخمدان به انگلیسی تخمدان یعنی چه

تخمدان

drill box
fruiting body
matrices
ovary
pod

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها