معنی و ترجمه کلمه تخم دار به انگلیسی تخم دار یعنی چه

تخم دار

seedy
seminiferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها