معنی و ترجمه کلمه تخم دار به انگلیسی تخم دار یعنی چه

تخم دار

seedy
seminiferous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها