معنی و ترجمه کلمه تخم لقاح شده به انگلیسی تخم لقاح شده یعنی چه

تخم لقاح شده

oosperm


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها