معنی و ترجمه کلمه تخم میکروب به انگلیسی تخم میکروب یعنی چه

تخم میکروب

spore


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها