معنی و ترجمه کلمه تخم پاش به انگلیسی تخم پاش یعنی چه

تخم پاش

seeder


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها