معنی و ترجمه کلمه تخم گذار به انگلیسی تخم گذار یعنی چه

تخم گذار

oviparous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها