معنی و ترجمه کلمه تدریجى کننده به انگلیسی تدریجى کننده یعنی چه

تدریجى کننده

quantizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها