معنی و ترجمه کلمه ترتیب دهى به انگلیسی ترتیب دهى یعنی چه

ترتیب دهى

sequencing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها