معنی و ترجمه کلمه ترتیب دهى به انگلیسی ترتیب دهى یعنی چه

ترتیب دهى

sequencing


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها