معنی و ترجمه کلمه ترجمه زبان آرامى قسمتى از عهد عتیق به انگلیسی ترجمه زبان آرامى قسمتى از عهد عتیق یعنی چه

ترجمه زبان آرامى قسمتى از عهد عتیق

targum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها