معنی و ترجمه کلمه ترجیح دادن به انگلیسی ترجیح دادن یعنی چه

ترجیح دادن

prefer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها