معنی و ترجمه کلمه ترغیب به انگلیسی ترغیب یعنی چه

ترغیب

abet
persuasion
prod
suasion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها