معنی و ترجمه کلمه تروریست بى عرضه و نالایق به انگلیسی تروریست بى عرضه و نالایق یعنی چه

تروریست بى عرضه و نالایق

goon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها