معنی و ترجمه کلمه ترکه مانند به انگلیسی ترکه مانند یعنی چه

ترکه مانند

twigged
twiggy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها