معنی و ترجمه کلمه ترکیبى مرکب از الکل و استون به انگلیسی ترکیبى مرکب از الکل و استون یعنی چه

ترکیبى مرکب از الکل و استون

ketol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها