معنی و ترجمه کلمه تزلزل ناپذیر به انگلیسی تزلزل ناپذیر یعنی چه

تزلزل ناپذیر

adamant
imperturbable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها