معنی و ترجمه کلمه تسطیح کردن به انگلیسی تسطیح کردن یعنی چه

تسطیح کردن

grade
surface


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها