معنی و ترجمه کلمه تشجیع کردن به انگلیسی تشجیع کردن یعنی چه

تشجیع کردن

bield
embolden
heart
hearten
solicit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها