معنی و ترجمه کلمه تشریفات و احترامات رسمى به انگلیسی تشریفات و احترامات رسمى یعنی چه

تشریفات و احترامات رسمى

red carpet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها